Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thi trắc nghiệm Thành Phố Hà Nội

Đăng bởi admin | 06/02/2020

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Bước 1 : Mở trình duyệt internet bất kì.

Bước 2 : Nhập địa chỉ https://study.hanoi.edu.vn

Bước 3 : Chọn nút [Đăng nhập] và nhập thông tin đăng nhập do nhà trường cung cấp.

Bước 4 : Chọn nút [Đăng nhập] giao diện trang thi sẽ mở ra.

II. HƯỚNG DẪN VÀO THI

Mô tả: Sau khi học sinh đăng nhập tài khoản thành công, giao diện hiển thị các kỳ thi của học sinh.

Chọn một kì thi bất kì để xem chi tiết.

Bước 1 : Tại kì thi, học sinh chọn nút [Vào thi]. Giao diện hiển thị bảng hướng dẫn trước khi thi.

Bước 2 : Chọn nút [Bắt đầu làm bài].

Bước 3 : Chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.

Bước 4 : Chọn nút [Nộp bài] để hoàn thành bài thi.

Sau khi học sinh nộp bài thi, giao diện hiển thị kết quả bài thi của học sinh.

Học sinh có thể xem lại lịch sử bài thi của mình tại mục lịch sử thi.