Unit 11 - Changing roles in society – Reading & Speaking

28/05/2020  |    |  

Nguồn: 

Giảng viên:   69

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT nhằm giúp học sinh trên địa bàn Thành phố ôn luyện và học tập. Nội dung các bài giảng sẽ được lưu trên trang ôn tập trực tuyến http://study.hanoi.edu.vn

Giáo viên: Quang Thị Hoàn

Trường: THCS Đống Đa

 

Các kỳ thi của chương